Welcome to Ai Multimedia Academy

Tại vMix Việt Nam, chúng tôi khơi dậy đam mê và nâng tầm tài năng trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và truyền thông áp dụng AI.

Mỗi khóa học của chúng tôi là một hành trình đầy cảm hứng, được thiết kế để trang bị cho bạn những kỹ năng hàng đầu và kinh nghiệm thực tế, chuẩn bị sẵn sàng để bạn tạo nên những đổi mới đột phá trong thế giới truyền thông kỹ thuật số.

vMixgpt academy

Education for the real world