Trợ lý chatbot trí tuệ nhân tạo mới của Amazon tạo ra câu trả lời, truyện cười và những lời khuyên theo phong cách Jeff Bezos.

Mới đây, Amazon đã giới thiệu một trợ lý trí tuệ nhân tạo mới trong ứng dụng di động của mình, có khả năng tạo ra các câu trả lời, truyện cười và lời khuyên theo phong cách của Jeff Bezos. Tính năng độc đáo này cho phép người dùng đặt câu hỏi cụ thể về sản phẩm, từ kích thước đến thời lượng pin, và nhận được những câu trả lời sáng tạo và cá nhân hóa. Tuy mang lại trải nghiệm người dùng độc đáo và hấp dẫn, tính năng trí tuệ nhân tạo này không được thiết kế cho các tương tác tán tỉnh hoặc các câu hỏi không liên quan. Sự tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực bán lẻ của Amazon phản ánh sự nỗ lực không ngừng của công ty để tăng cường sự tương tác với khách hàng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Tính năng trí tuệ nhân tạo của Amazon trên ứng dụng di động

Trên ứng dụng di động của Amazon, tính năng trí tuệ nhân tạo đang được thử nghiệm với mục đích cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cho khách hàng. Tính năng này cho phép khách hàng đặt câu hỏi cụ thể về sản phẩm và trợ lý trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp thông tin về kích thước sản phẩm, xác định thời lượng pin sử dụng được hoặc thậm chí… viết cho bạn một bài hát mừng Giáng sinh về ủng đi tuyết. Hiện chỉ một số người dùng hạn chế được trải nghiệm tính năng này. Tính năng trí tuệ nhân tạo được thiết kế cho các ứng dụng thực tế như cung cấp thông tin sản phẩm và giúp người dùng xác định kích thước kệ hoặc tuổi thọ pin.

Hạn chế của tính năng trí tuệ nhân tạo

Một trong những hạn chế của tính năng trí tuệ nhân tạo của Amazon là việc công cụ này không được lập trình để tham gia vào hành vi tán tỉnh hoặc có cảm xúc cá nhân, mà chỉ được thiết kế để trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm. Ngoài ra, công cụ này không cho phép người dùng tham gia vào cuộc trò chuyện hoặc đặt những câu hỏi không liên quan. Ví dụ, khi yêu cầu một công thức hummus trên trang sản phẩm giày snow boot, công cụ chỉ trả lời rằng không có câu trả lời của trí tuệ nhân tạo có sẵn. Nó cũng chỉ đưa ra dự đoán về việc liệu Jeff Bezos, Chủ tịch Amazon, có mang đôi giày này, nhưng chỉ trong ngữ cảnh của sản phẩm đó.

Các tính năng trí tuệ nhân tạo khác của Amazon

Có những tính năng trí tuệ nhân tạo nào khác mà Amazon đang phát triển và triển khai trên nền tảng của mình? Amazon đang không ngừng phát triển các tính năng trí tuệ nhân tạo mới, không chỉ trong lĩnh vực bán lẻ mà còn trong dịch vụ đám mây doanh nghiệp AWS. Công ty sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để tạo ra bản tóm tắt đánh giá sản phẩm và phát hiện đánh giá giả mạo. Ngoài ra, Amazon cũng cung cấp các khuyến nghị về kích cỡ quần áo cho khách hàng. Trên nền tảng AWS, Amazon đang phát triển AI sáng tạo, cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI như Titan Image Generator, Metas Llama 2, Anthropics Claude và Stability AIs Stable Diffusion. Những nỗ lực này cho thấy Amazon đang nỗ lực không ngừng nâng cao trí tuệ nhân tạo trên các nền tảng của mình.

Kết luận

Tóm lại, trợ lý chatbot trí tuệ nhân tạo của Amazon mang lại trải nghiệm người dùng độc đáo và hấp dẫn, đồng thời cung cấp thông tin sản phẩm và khuyến nghị mua sắm. Tuy nhiên, tính năng này có hạn chế và không phù hợp cho các tương tác không liên quan. Amazon tiếp tục phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo để cải thiện tương tác khách hàng và tối ưu trải nghiệm người dùng.